Svampguiden Mod Apk

Svampguiden Mod Apk

Description of Svampguiden

Svampguiden Apk Mod

Free Downloads New Apps Svampguiden Apk Mod Obb Data Update Books & Reference App.

Officiell app för den populära siten SvampGuiden.com!

Svampguiden är en svampbok för din Android-telefon med bilder och beskrivande texter för över 200 svamparter.

Andra funktioner:
* Lägga till/dela dina svampställen
* Filtrera på färg, växtplats och en svamps hymenium.
* Möjlighet att exportera och importera svampställen i gpx-format.
* Ja/Nej-frågor för att lista ut vilken svamp du hittat
* Utförlig information om varje svamp
* Vanliga förväxlingssvampar
* Favoritsvampar kan anges

All information om svamparna lagras lokalt och är därför åtkomlig även om du saknar mottagning när du befinner dig i svampskogen.

OBS! Om problem uppstår med appen eller under installationen är ni välkommen att kontakta supporten via [email protected] istället för att enbart lämna ett lågt betyg. Vi har ingen möjlighet att hjälpa till att lösa problemet om ni enbart lämnar ett omdöme.

Vissa banker kräver att man via sin internetbank aktiverar betalning över Internet. Om ni misslyckas att köpa appen pga problem att verifiera ert kreditkort, kontrollera då detta via internetbanken eller kontakta er bank direkt för hjälp.
Official app for the popular site SvampGuiden.com!

The mushroom guide is a fungus book for your Android phone with pictures and descriptive texts for over 200 mushrooms.

Other Features:
* Add / share your mushrooms
* Filter on color, plant site and a fungal hymenium.
* Ability to export and import sponges in gpx format.
* Yes / No-questions to figure out which sponge you found
* Detailed information about each sponge
* Common confusion sponges
* Favorite mushrooms can be specified

All information about the fungi is stored locally and is therefore accessible even if you do not receive reception when you are in the mushroom forest.

NOTE! If problems occur with the app or during installation, please contact support at [email protected] instead of leaving a low grade. We will not be able to help solve the problem if you only submit a review.

Some banks require that via their Internet banking account, they activate payment over the Internet. If you fail to purchase the app due to problems with verifying your credit card, please check this via the internet bank or contact your bank directly for assistance.
Möjlighet att exportera svampställen i gpx-format. Möjlighet att importera från både Android-enheter såväl som gpx-filer från iPhone.
Ny funktion för att filtrera utifrån färg, växtplats och hymenium.
Utöver detta har användargränssnittet fått en uppfräschning samt en mängd andra saker har uppgraderats.

Free Downloads New App Svampguiden Apk Mod Obb Data Update Books & Reference Apps Direct DL Link.

APK Mod Download

App Information of Svampguiden

App Name Svampguiden
Package Name com.Svampguiden
Version
Rating ( 473 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Developer

Tags: , ,